Fond för sjuksköterskor

Stiftelsen Hemtunafonderna

ÄNDAMÅL: Avkastningen av fröken Sally Petersons hyresbidragsfond, Ebba Danelius donationsfond, August Höijers hyresbidragsfond, fröken Sigrid Ulrichs fond och fröken Ebba Sjögrens fond, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet får användas till hyresbidrag åt för resp fond angiven kategori av behövande sjuksköterskor samt att avkastningen av tillgångarna i övrigt, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, får användas till bidrag åt sjuksköterskor som på grund av sjukdom, ålder eller eljest är i behov av hjälp och ekonomiskt stöd (behövande) samt åt blivande sjuksköterskor (sjuksköterskeelever) som på grund av sjukdom är i behov av hjälp.

ANSÖKAN: För ansökan se nedanstående hemsida, eller kontakta föreningen.

KONTAKTDETALJER

Stiftelsen Hemtunafonderna

c/o Svensk Sjuksköterskeförening

Baldersgatan 1
114 27 STOCKHOLM

Telefon: 08 - 412 24 00

E-mejl: ssf@swenurse.se

Webbsida: http://www.swenurse.se

 
  Kontaktperson: Lina Hammarbäck
  E-mejl: lina.hammarback@swenurse.se
 
Telefon: 08-412 24 09