S:t Matteus församling i Stockholm

logo

 

 

 

 

 

EKONOMISKT STÖD / FONDER OCH STIFTELSER

Om du bor i S:t Matteus församling, har låg inkomst, saknar förmögenhet och har svårt att få pengarna att räcka till kan du söka bidrag ur våra fonder och stiftelser. Du måste alltid lämna in en skriftlig ansökan och bifoga vissa handlingar.

Du är välkommen att kontakta stiftelsehandläggare Carsten Malmberg, 08-555 218 09, carsten.malmberg@matteus.org eller
diakon Per-Ove Nelstrand, 08-555 218 12, per-ove.nelstrand@matteus.org för att få ansökningshandlingar.
Du kan ansöka när som helst under året och din ansökan behandlas i regel inom en månad.

Ansökningshandlingar, 2 sidor

Instruktioner


ALFRED OCH ALMA CHRISTENSENS MINNESSTIFTELSE
Du kan ansöka pengar ur Alfred och Alma Christensens minnesstiftelse,
som är för behövande kvinnor boende i Stockholms kommun 2016.

Ansökningshandlingar för Alfred och Alma Christensens minnesstiftelse:

OBS! Skriv ut både sidan 1 och sidan 2, båda sidor ska fyllas i.

Ansökningshandlingar, sidan 1

Ansökningshandlingar, sidan 2

Instruktioner

EKONOMISK HJÄLP FÖR STUDIER

Du som är studerande och i behov av ekonomisk hjälp kan ansöka om hjälp ur Fru Signe Jernells stiftelse för studiehjälp.
Du skall bo och ha varit skriven i S:t Matteus församling i minst två år.

Ansökningshandlingar för Fru Signe Jernells stiftelse

Instruktioner

STIPENDIUM FÖR BARN OCH UNGDOM (Stiftelsen Adolf Fredriks Barnhem)

Stipendiets ändamål är att lämna bidrag till uppfostran och utbildning av barn och ungdom från Adolf Fredrik, Gustav Vasa och
S:t Matteus församlingar. Detta innebär att Stiftelsen kan dela ut stipendier exempelvis för utbildning av olika slag samt för läger- och scoutverksamhet, för att stödja barns fritidsaktiviteter/intressen och annat som rör ditt barns välbefinnande i vardagen.

Ansökan lämnas in av målsman. Uppge kostnaderna för den/de aktiviteter som ansökan avser. Bifoga även referenser från till exempel diakon, lärare eller kurator. Fyll om möjligt i samtliga uppgifter på ansökningsblanketten.

För information och ansökningshandlingar vänligen kontakta stiftelsehandläggare Carsten Malmberg, 08-555 218 09, carsten.malmberg@matteus.org eller diakon Per-Ove Nelstrand, 08-555 218 12, per-ove.nelstrand@matteus.org eller diakon Annika Persson i Adolf Fredriks församling, 08- 402 04 82, annika.b.persson@svenskakyrkan.se

Ansökningarna skickas till:
Adolf Fredriks församling
Diakoni
Box 3270
103 65 Stockholm

Svenska kyrkan, S:t Matteus församling!

logo

Vill du ansöka om ekonomisk hjälp hos S:t Matteus församling?

Församlingen ligger i Stockholm.

Om du bor i S:t Matteus församling, har låg inkomst, saknar förmögenhet och har svårt att få pengarna att räcka till kan du söka bidrag ur våra fonder och stiftelser. Du måste alltid lämna in en skriftlig ansökan och bifoga vissa handlingar. Du är välkommen att kontakta stiftelsehandläggare Carsten Malmberg, 08-555 218 09 eller diakon Gunvor Boström, 08-555 218 14, gunvor.bostrom@matteus.org för att få ansökningshandlingar. Du kan ansöka när som helst under året och din ansökan behandlas i regel inom en månad.

 
Till dig som vill ansöka om fondmedel
i S:t Matteus församling
Ansökan skall alltid göras på bifogad blankett.
 
Om din ansökan är ofullständig tas den inte upp för prövning.
Ansökan skall kompletteras med:
 
•Kopia på senaste självdeklarationen eller besked om slutlig skatt från Skattemyndigheten.
 
•Kopia på eventuella inkomstuppgifter (lönebesked, utbetalningsbesked från Försäkringskassan eller liknande)
 
•Om du vill ansöka om bidrag till någon räkning måste kopia på denna skickas med.
 
•Vid ansökan om bidrag till resa/boende skall du ange plats för vistelsen,tidsperiod samt prisuppgift.
 
•Vid tandvård eller hjälp till glasögon skall kostnadsförslag bifogas.
Om ni är gifta eller sammanboende gäller ovanstående även make/maka eller sambo.
 
Skicka INTE originalhandlingar, handlingarna återsändes inte.
Din ansökan behandlas vanligtvis inom en månad, efter det får du besked via e-post eller vanlig post.
 
 
Vid frågor, vänligen kontakta någon av diakonerna i S:t Matteus församling.
 
Telefonnummer till växeln är 08-555 218 00.
 
Ansökan lämnas in eller skickas till:
 
Diakoniexpeditionen
S:t Matteus församling
Box 23070
104 35 Stockholm
 
Besöksadress:
Västmannagatan 92
Stockholm
 

Till ansökan ⇒