Svenska kyrkan, S:t Matteus församling!

logo

Vill du ansöka om ekonomisk hjälp hos S:t Matteus församling?

Församlingen ligger i Stockholm.

Om du bor i S:t Matteus församling, har låg inkomst, saknar förmögenhet och har svårt att få pengarna att räcka till kan du söka bidrag ur våra fonder och stiftelser. Du måste alltid lämna in en skriftlig ansökan och bifoga vissa handlingar. Du är välkommen att kontakta stiftelsehandläggare Carsten Malmberg, 08-555 218 09 eller diakon Gunvor Boström, 08-555 218 14, gunvor.bostrom@matteus.org för att få ansökningshandlingar. Du kan ansöka när som helst under året och din ansökan behandlas i regel inom en månad.

 
Till dig som vill ansöka om fondmedel
i S:t Matteus församling
Ansökan skall alltid göras på bifogad blankett.
 
Om din ansökan är ofullständig tas den inte upp för prövning.
Ansökan skall kompletteras med:
 
•Kopia på senaste självdeklarationen eller besked om slutlig skatt från Skattemyndigheten.
 
•Kopia på eventuella inkomstuppgifter (lönebesked, utbetalningsbesked från Försäkringskassan eller liknande)
 
•Om du vill ansöka om bidrag till någon räkning måste kopia på denna skickas med.
 
•Vid ansökan om bidrag till resa/boende skall du ange plats för vistelsen,tidsperiod samt prisuppgift.
 
•Vid tandvård eller hjälp till glasögon skall kostnadsförslag bifogas.
Om ni är gifta eller sammanboende gäller ovanstående även make/maka eller sambo.
 
Skicka INTE originalhandlingar, handlingarna återsändes inte.
Din ansökan behandlas vanligtvis inom en månad, efter det får du besked via e-post eller vanlig post.
 
 
Vid frågor, vänligen kontakta någon av diakonerna i S:t Matteus församling.
 
Telefonnummer till växeln är 08-555 218 00.
 
Ansökan lämnas in eller skickas till:
 
Diakoniexpeditionen
S:t Matteus församling
Box 23070
104 35 Stockholm
 
Besöksadress:
Västmannagatan 92
Stockholm
 

Till ansökan ⇒

Posted in Fonder & Stipendier.