Göteborgs kyrkliga stadsmission

Göteborgs Stadsmission

Socialt och ekonomiskt stöd

På Socialt och ekonomiskt stöd erbjuder Stadsmissionen ekonomisk rådgivning, ekonomiska bidrag och psykosociala stödsamtal och vid behov även stöd i kontakten med myndigheter.

Stadsmissionen ser människan som en helhet och vill möta både fysiska, psykiska, andliga och sociala behov. Vem är du och vad behöver du? Hur har du det nu och hur vill du ha det? Vi som arbetar med socialt och ekonomiskt stöd är kuratorer med socionomutbildning varav en även är diakon.

Stadsmissionen erbjuder

För barnfamiljer och ungdomar upp till 26 år:

  • En ansökan per år om ekonomiskt bidrag. Ansökan skall avse barnets behov.
  • Respektfulla samtal om din ekonomi och stöd i kontakter med myndigheter, sjukvårdvård mm. För oss är varje människa unik och alla har samma värde, därför är det viktigt för oss att du får dina samhälleliga rättigheter tillgodosedda.
  • Stödsamtal kring det som kan oroa och vara svårt i livet, till exempel relationer, ensamhet eller hälsa.
  • Sommarläger – familjedagar under sommaren
  • Möjlighet att låna en stuga i Göteborgs skärgård.
  • Bidrag till jul.

För att kunna erbjuda den hjälp som du behöver vill vi först träffa dig för ett sorterande samtal. Vår hjälp är riktad till dig som lever runt existensminimum.

För ensamstående/sammanboende vuxna:

  • En ekonomisk ansökan per år, vid regelbundna tider under året, kontakta oss om du vill ha mer information
  • Bidrag till jul (ansökningsperiod se separat information)

 Vår hjälp är riktad till dig som lever runt existensminimum.

Ansökningsperioder

18 januari – 27 maj och 15 augusti – 18 november.
Ansökan Jul 7 november – 2 december.

Tidsbokning

Välkommen att boka en tid hos oss:
E-post: ses@stadsmissionen.org
Tel: 031-755 36 00
Telefontid:
Måndag kl 10.00-11.45
Onsdag kl 13.00-14.00
Torsdag kl 13.00-14.00

Socialt och ekonomiskt stöd

Stadsmissionen

Ekonomisk rådgivning och stöd

 

Du kan ansöka om bidrag om:

Du är vuxen och har barn under 18 år
Du är under 23 år och bor själv
Du är kvinna över 61 år och bor i Stockholms län, Mälardalsområdet eller Norrbotten
Du söker bidrag för tandvård, konvalescentvård eller annan vård och bor i Stockholms län
Du kan inte söka bidrag för tandvård eller vårdkostnader som har gått till betalning, som du eller någon
annan redan har betalat eller som har gått till inkasso.

Vad kan jag söka bidrag för?

Beroende på hur gammal du är, om du har barn eller var du bor (se ovan) så kan du
söka bidrag för allmänna utgifter (t.ex. kläder, mat, hyra, medicin eller aktiviteter), tandvård,
konvalescentvård eller annan vård.

Bidrag beviljas aldrig för:
-Advokatkostnader
-Datorer
-Möbler, TV eller hushållsmaskiner
-Resor (förutom i samband med konvalescentvård i utlandet)

När kan jag söka bidrag?

Du som är kvinna över 61 år, bor i Stockholms län, Mälardalsområdet eller Norrbotten och
söker bidrag för allmänna utgifter kan ansöka två gånger per år under perioderna
januari t.o.m. mars
eller
november t.o.m. december

Du som söker bidrag för tandvård eller annan vård och bor i Stockholms län kan
ansöka en gång per år under perioden
januari t.o.m. april

(Du kan söka bidrag för konvalescentvård när som helst under året.)

Du som har barn under 18 år eller är under 23 år och bor själv kan ansöka en gång per år
när som helst under året

När får jag svar?

Vi svarar på alla ansökningar genom brev till din adress inom 2 veckor
från det att vi har fått ansökan.

Vi svarar inte på frågor om enskilda ansökningar på telefon eller mail
Har du frågor om din ansökan, skicka ett brev till adressen nedan.
Du får svar genom brev inom 2 veckor.

Beviljas din ansökan så kommer bidraget betalas till ditt personkonto, genom utbetalningskort per post
eller till din tandläkare eller vårdgivare vid fakturering.

Hur gör jag för att söka bidrag?

Skicka till adressen nedan:
1)
Ifylld blankett

2)
Familjebevis
(kan beställas från Skatteverket)
3)
Utdrag ur beskattningsuppgiftsregistret
(kan beställas från Skatteverket)
4)
Om du söker bidrag för tandvård, konvalescentvård
eller annan vård:

Kostnadsförslag från din tandläkare eller vårdgivare

Bidragsansökan
c/o Stockholms Stadsmission
Box 47073
100 74 Stockholm

ANSÖKNINGSBLANKETT

http://www.stadsmissionen.se/Socialverksamhet/Barnochunga/Unga-Station/Ekonomiska-bidrag/