Stadsmissionen

Ekonomisk rådgivning och stöd

 

Du kan ansöka om bidrag om:

Du är vuxen och har barn under 18 år
Du är under 23 år och bor själv
Du är kvinna över 61 år och bor i Stockholms län, Mälardalsområdet eller Norrbotten
Du söker bidrag för tandvård, konvalescentvård eller annan vård och bor i Stockholms län
Du kan inte söka bidrag för tandvård eller vårdkostnader som har gått till betalning, som du eller någon
annan redan har betalat eller som har gått till inkasso.

Vad kan jag söka bidrag för?

Beroende på hur gammal du är, om du har barn eller var du bor (se ovan) så kan du
söka bidrag för allmänna utgifter (t.ex. kläder, mat, hyra, medicin eller aktiviteter), tandvård,
konvalescentvård eller annan vård.

Bidrag beviljas aldrig för:
-Advokatkostnader
-Datorer
-Möbler, TV eller hushållsmaskiner
-Resor (förutom i samband med konvalescentvård i utlandet)

När kan jag söka bidrag?

Du som är kvinna över 61 år, bor i Stockholms län, Mälardalsområdet eller Norrbotten och
söker bidrag för allmänna utgifter kan ansöka två gånger per år under perioderna
januari t.o.m. mars
eller
november t.o.m. december

Du som söker bidrag för tandvård eller annan vård och bor i Stockholms län kan
ansöka en gång per år under perioden
januari t.o.m. april

(Du kan söka bidrag för konvalescentvård när som helst under året.)

Du som har barn under 18 år eller är under 23 år och bor själv kan ansöka en gång per år
när som helst under året

När får jag svar?

Vi svarar på alla ansökningar genom brev till din adress inom 2 veckor
från det att vi har fått ansökan.

Vi svarar inte på frågor om enskilda ansökningar på telefon eller mail
Har du frågor om din ansökan, skicka ett brev till adressen nedan.
Du får svar genom brev inom 2 veckor.

Beviljas din ansökan så kommer bidraget betalas till ditt personkonto, genom utbetalningskort per post
eller till din tandläkare eller vårdgivare vid fakturering.

Hur gör jag för att söka bidrag?

Skicka till adressen nedan:
1)
Ifylld blankett

2)
Familjebevis
(kan beställas från Skatteverket)
3)
Utdrag ur beskattningsuppgiftsregistret
(kan beställas från Skatteverket)
4)
Om du söker bidrag för tandvård, konvalescentvård
eller annan vård:

Kostnadsförslag från din tandläkare eller vårdgivare

Bidragsansökan
c/o Stockholms Stadsmission
Box 47073
100 74 Stockholm

ANSÖKNINGSBLANKETT

http://www.stadsmissionen.se/Socialverksamhet/Barnochunga/Unga-Station/Ekonomiska-bidrag/

Posted in Dagens Tips, Fonder & Stipendier.