Stiftelsen Professor Bror Gadelius Minnesfond

Psykisk ohälsa

ÄNDAMÅL: Dels att lämna bidrag till behövande patienter inom sådana offentliga psykiatriska öppna och halvöppna vårdformer, som motsvarar den tidigare psykiatriska hjälpverksamheten vid de statliga sinnessjukhusen och dels att understödja vetenskaplig psykiatrisk forskning i Sverige.

VEM KAN SÖKA: Stiftelsen delar ut bidrag till hjälpbehövande i öppen psykiatrisk vård och anslag för psykiatrisk forskning.  Bidrag kan ej erhållas två år i följd. 

ANSÖKAN: För forskning: Senast 15 februari på särskild blankett som beställs via telefon i sju exemplar. För enskild person: Senast 15 februari, skriftligt per brev i ett exemplar. Läkarintyg från en överläkare.

KONTAKTDETALJER

Stiftelsen Professor Bror Gadelius Minnesfond

Nordea Stiftelseadministration

H 103
10571 STOCKHOLM

Telefon: 010-1569888

E-mejl: stiftelsetjanst@nordea.com

Webbsida: http://bit.ly/2mC03Cf

Stiftelsen Professor Bror Gadelius Minnesfond

Stiftelsen Professor Bror Gadelius Minnesfond
G273
Nordea Stiftelsetjänst
105 71 STOCKHOLM
administration@nordea.com

Stiftelsen har till ändamål dels att lämna bidrag till behövande patienter inom sådana offentliga psykiatriska öppna och halvöppna vårdformer, som motsvarar den tidigare psykiatriska hjälpverksamheten vid de statliga sinnessjukhusen och dels att understödja vetenskaplig psykiatrisk forskning i Sverige. (Ändring enligt protokoll 1985-04-24)

1611691_17008gadelius pdf

Stiftelsen Professor Bror Gadelius minnesfond

Stiftelsen Professor Bror Gadelius minnesfond
Stiftelsen delar ut bidrag till hjälpbehövande öppen psykiatrisk vård och anslag för
psykiatrisk forskning.

Ansökan för hjälpbehövande skall göras genom personligt brev. Ekonomisk redogörelse inkl kopia av självdeklaration ska lämnas. Observera att motiverande intyg från ansvarig specialist i psykiatri eller intyg från ansvarig kurator/psykolog, vidimerat av ansvarig specialist måste bifogas.
Vidare anges kontonummer samt till vem medlen skall utbetalas.

Bidrag kan ej erhållas två år i följd.

Ansökan med bilagor lämnas i ett exemplar och sänds till:
Stiftelsen Professor Bror Gadelius Minnesfond, c/o Nordea Stiftelseadministration, G 273,
105 71 STOCKHOLM
senast 2013-02-15.

http://www.gu.se/digitalAssets/1424/1424955_13007gadelius.pdf