Stiftelsen Professor Bror Gadelius minnesfond

Stiftelsen Professor Bror Gadelius minnesfond
Stiftelsen delar ut bidrag till hjälpbehövande öppen psykiatrisk vård och anslag för
psykiatrisk forskning.

Ansökan för hjälpbehövande skall göras genom personligt brev. Ekonomisk redogörelse inkl kopia av självdeklaration ska lämnas. Observera att motiverande intyg från ansvarig specialist i psykiatri eller intyg från ansvarig kurator/psykolog, vidimerat av ansvarig specialist måste bifogas.
Vidare anges kontonummer samt till vem medlen skall utbetalas.

Bidrag kan ej erhållas två år i följd.

Ansökan med bilagor lämnas i ett exemplar och sänds till:
Stiftelsen Professor Bror Gadelius Minnesfond, c/o Nordea Stiftelseadministration, G 273,
105 71 STOCKHOLM
senast 2013-02-15.

http://www.gu.se/digitalAssets/1424/1424955_13007gadelius.pdf

 

Posted in Fonder & Stipendier.