Sunne kommuns fonder

Sociala samfond 5, Adolf och Emma, Erik Gustav Nilsson

  • Social samfond 5 Personer inom Lysviks församling kan söka medel.
  • Adolf och Emma Perssons fond Personer i Sunne kommun, företrädesvis från Lysviks församling.

Fondkommittén har 4 sammanträden/år. Sista ansökningsdag är:
28 Februari, 31 maj, 31 Augusti och 31 Oktober   

 

  • Stiftelsen Erik Gustav Nilssons fond ändamål är att stödja mindre bemedlade, långvarigt sjuka eller handikappade inom Sunne kommun, företrädesvis inom Lysviks församling. Enligt testamentet bör bidrag lämpligen användas till yrkesutbildning. I ömmande fall skall dock bidrag kunna utgå utan att ovanstående villkor uppfyllts.

Sista ansöknigsdag: 28 Februari, 31 maj, 31 Augusti och 31 Oktober

OBS GLÖM INTE DEKLARATIONEN (BÅDA SIDORNA)

ANSÖKAN UTAN DEKLARATION BEHANDLAS EJ

 

 

Fryxell-Langenskiöldska stiftelsen

Fryxell-Langenskiöldska stiftelsen
Håsten 3
Lars-Göran Svensson
461 95 Trollhättan
0520-42308

Stiftelsens ändamål är att

1. utdela pensioner åt behövande personer, bosatta inom Älvsborgs eller Värmlands län, främst sjuka och handikappade med företräde för s k pauvres honteux,

2 i särskilt ömmande fall utdela annat understöd,

3. utdela stipendium åt vissa officerare vid Militärhögskolan,

4. utdela stipendier till gymnasieskolorna i Karlstad, Vänersborg och Åmål,

5. utdela stipendier åt studerande vid Uppsala Universitet, inskrivna i Värmlands nation

6. underhålla den sten som restes år 1820 till minne av dåvarande konungens och kronprinsens besök vid Västerråda och som nu är placerad vid länsväg 166.

Av den avkastning som årligen kan anslås för angivna ändamål bör minst tre fjärdedelar vara avsedda för sådana pensioner och understöd som anges i punkterna 1 och 2 samt återstoden för övriga ändamål.  Avkastningen får inte användas för att täcka behov som tillgodoses genom det allmännas försorg.