Sunne kommuns fonder

Sociala samfond 5, Adolf och Emma, Erik Gustav Nilsson

  • Social samfond 5 Personer inom Lysviks församling kan söka medel.
  • Adolf och Emma Perssons fond Personer i Sunne kommun, företrädesvis från Lysviks församling.

Fondkommittén har 4 sammanträden/år. Sista ansökningsdag är:
28 Februari, 31 maj, 31 Augusti och 31 Oktober   

 

  • Stiftelsen Erik Gustav Nilssons fond ändamål är att stödja mindre bemedlade, långvarigt sjuka eller handikappade inom Sunne kommun, företrädesvis inom Lysviks församling. Enligt testamentet bör bidrag lämpligen användas till yrkesutbildning. I ömmande fall skall dock bidrag kunna utgå utan att ovanstående villkor uppfyllts.

Sista ansöknigsdag: 28 Februari, 31 maj, 31 Augusti och 31 Oktober

OBS GLÖM INTE DEKLARATIONEN (BÅDA SIDORNA)

ANSÖKAN UTAN DEKLARATION BEHANDLAS EJ

 

 
Posted in Fonder & Stipendier.