Stiftelsen Åke Ringbergs stipendiefond

Stiftelsen Åke Ringbergs stipendiefond
Ekonomikontoret
Trelleborgs Kommun
231 83 TRELLEBORG
0410-73 30 00

Stiftelsens ändamål är att vid varje läsårs slut utdelas 1 eller 2 stipendier om cirka 30 000 kronor till elev(-er) i läroverkets första eller andra ring där villkoret för stipendiet är att stipendiaten ådagalagt ett verkligt och omvittnat intresse för:

a) språk

b) internationella frågor och dessutom visat ambitionen att vilja utveckla sina kunskaper.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Johanna Anderssons stiftelse

JOHANNA ANDERSSONS STIFTELSE.

 

 
 
JOHANNA ANDERSSONS STIFTELSE.

”… verka för gemenskap och förståelse mellan människor tillhörande olika åsiktsriktningar, arbetsområden och livsintressen såväl som olika åldrar…”,  så lyder stadgarnas portalparagraf.

Johanna Anderssons stiftelse bildades 1943 av Johanna Andersson, efter makens, boktryckaren Nils Anderssons död.

En första donationen på 50.000 kronor öppnade möjligheten att realisera Trelleborgs första Hemgård belägen i Trelleborgs Andelsförenings fastighet vid Stortorget.

1953 erhöll stiftelsen åter en större donation av Johanna Andersson.
Den rymliga Holmquistska villan vid Dr Ljunggrens plan förvärvades och därmed kunde Hemgårdens verksamhet expandera rejält.

Här bedrevs under åren 1954 – 1977 verksamhet för barn och ungdomar, men också vuxenaktiviteter som språk- och hobbycirklar.
Fastigheten såldes till Landstinget 1977 och blev därefter skola för vårdutbildning.

Stiftelsen förvaltar förmögenheten, vars avkastning årligen, efter ansökan, utdelas till ideella föreningar verksamma inom Trelleborgs kommun och som arbetar i donatorns anda.
Stiftelsen prioriterar verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar.

Ansökningar skall göras på särskild blankett, som kan hämtas här på stiftelsens hemsida, på Biblioteket eller Museet vid Stortorget.
 

OBS !     10:e oktober sista ansökningsdag i år.

VIKTIGT DATUM
senast 10 oktober skall ansökan vara stiftelsen tillhanda.
Stadgar och verksamhetsberättelse skall bifogas ansökan.
Beslut om anslag fattas i november innevarande år.

 
JOHANNA ANDERSSONS STIFTELSE

ANSÖKAN
Ansökningar sänds till

Johanna Anderssons stiftelse,
c/o Ulla Ahnfelt, Braxenvägen 4, 231 92 Trelleborg 
 

Ansökningsformulär pdf - fil.

 http://www.jastiftelse.se/ansokan.html


Greta och Johan Kocks stiftelser

Greta och Johan Kocks stiftelser

Bild från Instagram annikasnaturligating

Bild från Instagram annikasnaturligating

Fromma stiftelsens Understödsfond för privatpersoner och föreningar

En betydande del av avkastningen skall tillfalla behov inom Trelleborgs kommun som faller inom ramen för stiftelsens ändamål. Dessa anslag fördelas av styrelsen ur den s.k. Understödsfonden och kan tillfalla enskilda trelleborgare eller föreningar och organisationer i Trelleborg.

Saknas lokal förening kan regional förening med anknytning till Trelleborg söka anslag.

Stiftelsens ändamål är ungdomars vård, fostran och utbildning samt främja vård av behövande, äldre och sjuka.

Ansökningstider för dessa anslag är den 1 april och 1 oktober varje år.

Blanketter för detta ändamål kan hämtas via stiftelsens kansli eller här nedan.

www.kockskastiftelsen.se

Mera information om ansökan

Ansökan för privatpersoner

Ansökan för organisationer och föreningar

 

Utöver ovanstående utgår följande anslag och stipendier:

 

Söderslättsgymnasiets avgångsklasser i Trelleborg

Fem stipendier på f.n. kr 10 000 vardera utgår till begåvade elever för fortsatta studier. Två stipendier utgår årligen till elever för deltagande i Svenska Kemistsamfundets Berzeliusdagar i Stockholm.

Samtliga stipendiater utses av Söderslättsgymnasiet stipendiekollegium

Musikhögskolor

Stipendier, f.n. 10 000 kr utgår till elev med trelleborgsanknytning och som anses ha goda utvecklingsmöjligheter. Stipendiater nomineras av respektive musikhögskola och utses av stiftelsens styrelse.

Kulturskolan i Trelleborg

Fem uppmuntringsstipendier om f.n. 2 000kr och fyra om 500kr utgår till begåvade elever och stipendiaterna utses av kollegiet vid Kulturskolan.

Lasarettet i Trelleborg

För forsknings- och utvecklingsarbete, deltagande vid symposier och för vidareutbildning etc. inom Trelleborgs Sjukvårdsdistrikt utgår till läkare och övrig personal årliga anslag. Anslagens storlek avgörs av stiftelsernas styrelse. De enskilda anslagens storlek och fördelning beslutas av kommittéer inom Trelleborgs Lasarett.

Folktandvården i Trelleborg

För forsknings- och utvecklingsarbete, deltagande i symposier och för vidareutveckling etc inom Folktandvården i Trelleborgs distrikt utgår till tand läkare och övrig personal. Anslagens storlek avgörs av stiftelsernas styrelse. De enskilda anslagens storlek och fördelning beslutas av Folktandvården i Trelleborg.

 

Trelleborgs kommuns stipendier och fonder

Stipendier och fonder

Vet du att det kan finnas pengar att söka? Sedan lång tid tillbaka sköter några av kommunens förvaltningar fonder och stipendier för olika ändamål.

Under åren har olika personer donerat pengar för att stödja personer eller verksamheter för speciella syften.

Villkoren för att vara behörig att söka kan variera väldigt och så även ansökningstiderna.

Förteckning över stiftelser (PDF-dokument, 566 kB)

http://www.trelleborg.se/sv/omsorg-hjalp/ekonomi-forsorjningsstod/fonder-och-stipendier/

Greta och Johan Kocks Stiftelser i Trelleborg

Greta  och  Johan  Kocks  Stiftelser  i  Trelleborg
Ansökan  om  bidrag
FÖRUTSÄTTNINGAR
Greta  och  Johan  Kocks  stiftelse  för  behövande  unga,  gamla  och  sjuka  –även  kallad  Fromma  stiftelsen  –är  en avkastningsstiftelse  med  ändamål  och  syfte  att  främja barns och  ungdoms  vård  och  fostran  eller  dess  utbildning, eller främja  vård  åt  behövande  ålderstigna  eller  sjuka  eller  lytta.
 
 
Detta  sker huvudsakligen  genom  att  stöd  lämnas  till  medicinsk  forskning  (vilket  annonseras  i  särskild  ordning) men  även  enskilda  privatpersoner  bosatta  i  Trelleborgs kommun  och  föreningar  och  organisationer  i  Trelleborg  kan från  Frommas  särskilda  Understödsfond  ansöka  om  bidrag  för  specificerade  ändamål  inom  stiftelsens  stödområde.
 
Saknas  en  lokal  förening  eller  organisation  kan  även  en regional  sådan med  anknytning  till Trelleborg komma  i  fråga  för bidrag.
 
Nya  projekt  samt  ny  eller  utökad  verksamhet  avseende  barns  och  ungdomars  fostran  och  utveckling samt  behövande  äldre prioriteras  vid  fördelning  av  bidrag.
 
ANSÖKAN
Ansökan  görs  på  särskild  blankett  som  hämtas  på  stiftelsens hemsida,  www.kockskastiftelsen.se
.
Blanketten  kan  också  rekvireras  från  stiftelsens  kansli.
 
ANSÖKNINGSTIDER
Stiftelsens  styrelse  behandlar  ansökningar  om  stöd  för  speciella ändamål  i  föreningar  och  organisationer  vid  ett  samlat  tillfälle
under  försommaren.
Sådan  ansökan  ska  vara  styrelsen  tillhanda senast  den  1  april 2015.

 

Frågor  beträffande  ansökningar  om  bidrag  besvaras  per  telefon  0410-­133  20  eller  e-­post
kockskastiftelsen@swipnet.se
 
 
Greta  och  Johan  Kocks  stiftelser
Lejonhjälmsgränd  14  A
231  43  Trelleborg