Stiftelsen Barnhemmets vänner

Stiftelsen Barnhemmets vänner

 
Litteraturbidrag till studerande flickor, där högsta totala utdelningssumma som kan komma ifråga är 12.000 kronor, vanligtvis fördelat på flera terminer.

Det finns inga ansökningsblanketter utan ansökan formulerar man med egna ord en liten beskrivning av sin aktuella situation, samt bifogar de handlingar som efterfrågas.

För att vara berättigad till stipendium krävs följande:

  • Den sökande ska fylla minst 19 år under ansökningsåret.
  • Den sökande ska vara född och/eller mantalsskriven i   Uddevalla, men studierna kan bedrivas på annan ort.
  • Ett aktuellt personbevis där ovanstående information tydligt framgår.
  • Vidimerat registrerings/studieintyg som tydligt visar studier för den termin ansökan gäller.
  • Korrekt bankkontonummer
  • Personligt brev

OBS! Icke kompletta ansökningshandlingar samt ansökningshandlingar inkomna efter sista ansökningsdatum hanteras inte.

Ansökan

Ansökan ska vara oss tillhanda absolut senast 15 april respektive 15 oktober årligen.

Johanna Ramneskär
Telefon 070-333 84 14

Ansökan skickas till
Johanna Ramneskär
Utby Lerskallen 356
451 98 Uddevalla

Stiftelsen Sannes Minne

Stiftelsen Sannes Minne vill ge äldre kvinnor med låg inkomst,

boende i Uddevalla, en årlig penninggåva för lite guldkant i vardagen.

 

Stiftelsen Sannes Minne

Box 128

451 16 Uddevalla

 

Ansökningsregler

Stiftelsens ändamål är att ge behövande kvinnor ett årligt bidrag till levnadsomkostnader. Enligt stadgarna ska sökande vara mindre bemedlade och ensamstående kvinnor över 60 år, vilka bott i Uddevalla minst 5 år. Stiftelsens styrelse beslutar årligen om gränsen för högsta tillåtna inkomst, för att erhålla bidrag. Ansökan om bidrag kan göras under hela året.

 

För 2016 gäller:

Ansökan ska vara Stiftelsen Sannes Minne tillhanda senast 23 september.

Annonsering i tidningen Sju dagar sker under augusti. Bidragen betalas ut en gång per år, i början av december. Vänligen bifoga skatteverkets inkomstdeklaration för 2015.
Vänligen anmäl kontonummer från valfri bank till Swedbanks kontoregister för snabbare utbetalning av beviljade bidrag.
Anmälan görs på ett Swedbankkontor eller på Swedbanks hemsida med hjälp av Bank-ID:
http://www.swedbank.se/privat/kort-och-betalningar/betalningar/anmal-konto-till-swedbanks-kontoregister/index.htm
Om ingen anmälan görs sker utbetalning via avisamt bankkonto i ansökan för snabbare och enklare utbetalning.

 

För ansökningsåret 2016 är gränsen för högsta inkomst; 140 000 kronor, samt 3000 kronor i inkomst av kapital.

 

 

Gull och Stellan Ljungbergs stiftelse

Stiftelsenamn:

Gull och Stellan Ljungbergs stiftelse

Organisationsnummer: 858501-1367
c/o Adress:  
Adress: Arsenalsgatan 4 B
Postnummer: 411 20
Ort: Göteborg
Telefonnummer: 0709-455535
Fax:  
E-post: saraforsstrom@me.com
Webbsida:  
Kontaktperson: Sara Forsström, tel 0709-455535
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Västra Götalands län
Säte: Uddevalla
Ändamål:

Stiftelsen skall ha som ändamål att främja utbildning och studier på gymnasial och eftergymnasial nivå eller motsvarande för ungdomar som är bosatta eller studerar inom Uddevalla och Trollhättans kommuner, varvid ungdomar som är bosatta eller studerar inom Ljungskile med omnejd skall ägnas särskild uppmärksamhet.

Ändamålet skall uppfyllas främst genom utdelning av stipendier till enskilda studeranden för studier utomlands, under vilka materiella studier förenas med studier i språk.

Stipendium får i andra hand lämnas för motsvarande studier i Sverige.

Ändamålet kan även tillgodoses genom anslag till särskilda gemensamma utbildningsprojekt för nämnda ungdomar.

År: 2015
Tillgångar: 57.704.087 kr

Max Albin Dahlgrens stipendiefond

Max Albin Dahlgrens stipendiefond

 
För utbildning efter gymnasiet.

Ansökan

Ansökan kan skickas in två gånger om året: senast 15 oktober och 15 mars.

Ansökningsblankett

Blankett finns att hämta på Swedbank i Uddevalla. Eller nedan via

http://www.uddevalla.se/omsorg-och-hjalp/ekonomi-socialbidrag/stipendier-och-fonder-/max-albin-dahlgrens-stipendiefond.html?vv_hit=true

Blanketten
Gör så här: Fyll i blanketten, skriv ut den, skriv under och skicka in den.

 
 
Adress
 
Max Albin Dahlgrens Stiftelse och Stiftelsen Max Albin Dahlgrens Stipendiefond
Box 381
451 18 Uddevalla