Stiftelsen Schenströmska Änkepensionsfonden

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Schenströmska Änkepensionsfonden

Organisationsnummer: 802478-2867
c/o Adress: Gerdt Schenström
Adress: Ankargatan 35
Postnummer: 723 48
Ort: VÄSTERÅS
Telefonnummer: 070-628 72 80
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Västmanlands län
Säte: Västerås
Ändamål: "[---] hundra tusende dahler dito mynt till fattiga änkor, såsom räntebärande kapital, [---] delas mellan tolf enkor af bättre börd till understöd"

Stiftelsen Schenströmska Barnhusfonden

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Schenströmska Barnhusfonden

Organisationsnummer: 802426-5459
c/o Adress: Gerdt Schenström
Adress: Ankargatan 35
Postnummer: 723 48
Ort: Västerås
Telefonnummer: 021-80 31 30
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Västmanlands län
Säte: Västerås
Ändamål: Att till förmån för ekonomiskt behövande barn och ungdomar upp till 20 år, bosatta i första hand i Västerås stad och Ramnäs församling och i andra hand i Västmanlands län, utge stipendium.

Västerås stads donationsfonder

Västerås stad förvaltar donationsfonderna

  • sista ansökningsdag på våren är 15 april.
  • sista ansökningsdag på hösten är 30 september.

Så här gör du

 

Utsikt över Mälaren med bryggan vid Löga strand i förgrunden

 

Fyll i ansökan och kom ihåg att kryssa i rutan där du säger ja till att ansökan prövas mot alla donationsstiftelser som kan vara aktuella.

Det är hela hushållet som söker så allas inkomster räknas.

Till ansökan ska du bifoga aktuella intyg som styrker de uppgifter du fyller i. Mer information finns på blanketten.

Bidrag från donationsstiftelser, ansökanWord

Västerås stads fondhandläggare svarar på frågor gällande donationsfonder.

Postadress:
Västerås stad
Servicepartner
721 87 Västerås
Telefonnummer: 021-39 13 82

http://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/ekonomi-forsorjningsstod/stipendier-och-fonder.html