Västerås stads donationsfonder

Västerås stad förvaltar donationsfonderna

  • sista ansökningsdag på våren är 15 april.
  • sista ansökningsdag på hösten är 30 september.

Så här gör du

 

Utsikt över Mälaren med bryggan vid Löga strand i förgrunden

 

Fyll i ansökan och kom ihåg att kryssa i rutan där du säger ja till att ansökan prövas mot alla donationsstiftelser som kan vara aktuella.

Det är hela hushållet som söker så allas inkomster räknas.

Till ansökan ska du bifoga aktuella intyg som styrker de uppgifter du fyller i. Mer information finns på blanketten.

Bidrag från donationsstiftelser, ansökanWord

Västerås stads fondhandläggare svarar på frågor gällande donationsfonder.

Postadress:
Västerås stad
Servicepartner
721 87 Västerås
Telefonnummer: 021-39 13 82

http://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/ekonomi-forsorjningsstod/stipendier-och-fonder.html

Posted in Fonder & Stipendier.