Fond för sjuka som är bosatta inom Västerbottens län

Stiftelsen Fristående fonden

Stiftelsen Fristående fonden

 

De som kan söka är:
Personer som är bosatta inom Västerbottens läns allmänna försäkringskassas verksamhetsområde, kan söka medel för följande ändamål:

Bidrag till styrkta kostnader, som har samband med sjukdom, invaliditet eller graviditet. Dessutom kan medel ges för olika slags stödåtgärder åt anhöriga vårdgivare.

Ansökningsperiod är:
5 mars – 30 april
1 augusti – 30 september

Ansökan kan endast göras elektroniskt.

Ansök här (nytt fönster)

Handelsbanken

Insamlingsstiftelsen SverigesBarn

Insamlingsstiftelsen Sveriges Barn

Insamlingsstiftelsen SverigesBarn grundades 2012 och arbetar med att stödja barn och unga i ekonomiskt utsatta familjer.

Ansökan

Tar emot ansökningar från målsmän till barn och unga (under 18 år) i ekonomiskt utsatta familjer.

Just nu beviljar de enbart ansökningar från Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland.

Vänligen uppge om möjligt emailadress för enklare kommunikation

Tar emot många ansökningar så det kan ibland dröja upp till 6 veckor innan Du får besked.

Om du saknar ansökningsblankett kan du hämta en kopia här eller beställa en via telefon. Gå in på kontakt och följ instruktionerna.

Insamlingsstiftelsen SverigesBarn
Pilgatan 11
903 30 Umeå
090-820 01 80