Fond för sjuka som är bosatta inom Västerbottens län

Stiftelsen Fristående fonden

Stiftelsen Fristående fonden

 

De som kan söka är:
Personer som är bosatta inom Västerbottens läns allmänna försäkringskassas verksamhetsområde, kan söka medel för följande ändamål:

Bidrag till styrkta kostnader, som har samband med sjukdom, invaliditet eller graviditet. Dessutom kan medel ges för olika slags stödåtgärder åt anhöriga vårdgivare.

Ansökningsperiod är:
5 mars – 30 april
1 augusti – 30 september

Ansökan kan endast göras elektroniskt.

Ansök här (nytt fönster)

Handelsbanken