Stiftelsen Erik Sjögrens fond

Stiftelsen Erik Sjögrens fond
Box 738
101 35 STOCKHOLM
08-4408880
Fonden avkastning skall delas i tre lika stora delar, nämligen

a) en för cancerforskning och bekämpande av cancersjukdomar

b) en för bekämpande av barnförlamnings- och reumatiska sjukdomar, samt

c) en för beredande av vård inom Västmanlands län av personer, som lida av någon av nämnda sjukdomar.

Stiftelsen Schenströmska Änkepensionsfonden

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Schenströmska Änkepensionsfonden

Organisationsnummer: 802478-2867
c/o Adress: Gerdt Schenström
Adress: Ankargatan 35
Postnummer: 723 48
Ort: VÄSTERÅS
Telefonnummer: 070-628 72 80
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Västmanlands län
Säte: Västerås
Ändamål: "[---] hundra tusende dahler dito mynt till fattiga änkor, såsom räntebärande kapital, [---] delas mellan tolf enkor af bättre börd till understöd"

Stiftelsen Schenströmska Barnhusfonden

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Schenströmska Barnhusfonden

Organisationsnummer: 802426-5459
c/o Adress: Gerdt Schenström
Adress: Ankargatan 35
Postnummer: 723 48
Ort: Västerås
Telefonnummer: 021-80 31 30
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Västmanlands län
Säte: Västerås
Ändamål: Att till förmån för ekonomiskt behövande barn och ungdomar upp till 20 år, bosatta i första hand i Västerås stad och Ramnäs församling och i andra hand i Västmanlands län, utge stipendium.

Svenska Frimurare Orden – Den Nordiska cirkeln

Nordiska Cirkeln

Nordiska Cirkeln

Blasieholmsgatan 6
111 48 STOCKHOLM

08-463 37 32
nordiska.cirkeln@frimurarorden.se

Karta

Nordiska Cirkeln
Nordiska Cirkeln, eller Den Lysande Skotska S:t Andreas logen Den Nordiska Cirkeln, som det officiella namnet lyder, är en ekonomiskt självständig enhet inom Svenska Frimurare Orden. Logens verksamhet styrs av Ordens allmänna och enskilda lagar.

De verkar inom Stockholms, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län och behövande personer som är bosatta inom dessa områden kan söka bidrag.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Stiftelsen Schenströmska Barnhusfonden

Stiftelsen Schenströmska Barnhusfonden
Ankargatan 35
Gerdt Schenström
723 48 Västerås
021-80 31 30

Att till förmån för ekonomiskt behövande barn och ungdomar upp till 20 år, bosatta i första hand i Västerås stad och Ramnäs församling och i andra hand i Västmanlands län, utge stipendium.