Vuxenstudier

Visste du att du kan få stöd vid vuxenstudier som medlem hos Unionen

Unionens studiestöd

Unionens studiestöd ges till Unionen-medlemmar som vill kompetensutveckla sig själva. Detta sker genom att man får ersättning för litteratur- och materialkostnader upp till 3175 kronor per termin. Sammanlagt kan man få ersättning för upp till 12 700 kronor (vilket motsvarar 4 terminer).

Ersättningen ges för både långa och korta utbildningar. Exempelvis kan man få ersättning för kurslitteratur, programvaror, miniräknare, kåravgift, etc. Observera att utbildningen måste ha en koppling till vad som förväntas vara dina dina ordinarie arbetsuppgifter på arbetsplatsen.

Du kan alltså inte få ersättning för utbildningar som handlar om saker du inte i första hand kommer att jobba med, t.ex. läsa en kurs i stresshantering eller gå på yoga-kurs.

 

Robert Johanssons Stiftelse

Robert Johanssons Stiftelse

 

Utdelning ska ske årligen och får högst uppgå till fondens årliga avkastning med tillägg av 2% av fondens kapital och skall användas till stipendier åt personer som är bosatta i Lekås socken.

Den som söker skall genomgå någon form av utbildning eller vuxenstudier efter nuvarande grundskolans nio år.

Det ska kunna kontrolleras att utgivna stipendier använts för rätt ändamål. Stipendiaten skall avlämna en redogörelse över hur medlen använts.

Hela avkastningen behöver inte utdelas varje år.

Storleken av stipendierna skall i varje särskilt fall bestämmas av styrelsen.

 

Robert Johanssons Stiftelse
Lekåsa Östergården 806
465 95 Nossebro
0512-41090