Robert Johanssons Stiftelse

Robert Johanssons Stiftelse

 

Utdelning ska ske årligen och får högst uppgå till fondens årliga avkastning med tillägg av 2% av fondens kapital och skall användas till stipendier åt personer som är bosatta i Lekås socken.

Den som söker skall genomgå någon form av utbildning eller vuxenstudier efter nuvarande grundskolans nio år.

Det ska kunna kontrolleras att utgivna stipendier använts för rätt ändamål. Stipendiaten skall avlämna en redogörelse över hur medlen använts.

Hela avkastningen behöver inte utdelas varje år.

Storleken av stipendierna skall i varje särskilt fall bestämmas av styrelsen.

 

Robert Johanssons Stiftelse
Lekåsa Östergården 806
465 95 Nossebro
0512-41090
Posted in Fonder & Stipendier.