Träd

Ek ( (Quercus robur)

 

ek

EK!

Tysklönn eller sykomorlönn (Acer pseudoplatanus)

Den vackra sykomorlönnen! men ack så invasiv, sprider sig som maskrosor. Men måste erkänna att man blir förförd av de svulstiga knopparna och det livskraftiga och friska växtsättet.

tysk