Anders Sandrews Stiftelse, Teater, dans, film och musik

Utbildningsstipendium

Avsikten med utbildningsstipendiet är att hjälpa fram ungdom som besitter särskild talang inom de konstnärliga yrkesområdena. Teater, dans, film och musik är prioriterat. Stipendierna är personliga och går ej till projekt.

Stiftelsen delar företrädesvis ut stipendier till postgymnasial utbildning och endast till personer som är under 30 år vid sista ansökningsdag. Stipendiebeloppen är 50 000 kr och 65 000 kr.

Endast ansökningar på stiftelsens ansökningsblankett behandlas.

 

Blanketten finns att rekvirera på denna sida fr.o.m. 1 november. Sista ansökningsdag är 12 januari.

Ansökningsblankett kan laddas ner här.

https://i0.wp.com/www.sandrewsstiftelse.se/images/diplom_300x600px.png?resize=138%2C276

 

Batterierna håller längre i kyla

Batterier släpper hela tiden ifrån sig laddning, och ju kallare det är desto mindre laddning lämnar det ifrån sig, så förvaring av engångsbatterier i kyl ger en mycket låg självurladdning och fullgod kapacitet i årtal. Förvaringen måste dock ske i en plastpåse som håller tätt så att inte batterierna fuktskadas av kondens.

Tänk dock på att de måste värmas upp till rumstemperatur innan de används!

batterier i vattentat pase