Engkvist stiftelse

Ändamål

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja

1) vård eller uppfostran av barn,
2) vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta och
3) vetenskaplig forskning

Stiftelsens anslagspolicy är att den helt övervägande delen av utgivna anslag skall tilldelas vetenskaplig forskning.

Övriga ändamål, punkterna 1 och 2 ovan s k välgörande, tilldelas resterande medel företrädesvis som ” indirekt främjande”. Detta innebär att anslag främst ges till föreningar och andra organisationer som i sin tur främjar ändamålen.

Utrymmet för bidrag till privatpersoner blir därför begränsat.

Vem kan ansöka?

Alla som omfattas av Stiftelsens ändamål kan ansöka. Anslagspolicyn, som innebär att den helt övervägande andelen av utdelningskapaciteten ges till vetenskaplig forskning samt att de ”välgörande” ändamålen företrädesvis främjas via anslag till föreningar och organisationer som i sin tur främjar ändamålen, innebär att utrymmet för privatpersoner är begränsat.

När kan jag ansöka/får jag svar?

Ansökningar kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.

Alla sökande meddelas per post om ansökan bifallits eller inte.

 

Kontakt

Postadress:

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
Box 44039
100 73 Stockholm

Tel: 08-726 80 94
E-post: info@stiftelsenolleengkvistbyggmastare.se

Administration:

Margareta Skrifvare
Tel: 08-726 80 94
E-post: margareta.skrifvare@soeb.se