Den 31 dec, den sjunde dagen & natten!

Hur man skall förstå denna Bonde-Praktika

Denna Bonde-Paktika är således att förstå  efter de  gamlas och wisas mening: De begynna först märka Juledag, och sedan de 12 efterföljande dagar till den sista dag Jul. Och lika  som wädret  begifwer sig hwar dag  och en af dessa dagar, så skall ock wädret warda i hwar månad, som den dagen tillhörer.

Och skall man weta, att Juledagen  bemärker  Thors-månad, Januari, den andra dagen i Jul Göje-månad, Februari, och så  bortåt  till den sista, som i efterföljande rim kan läras./ Ur Bondepraktikan

 

Om solen skiner den sjunde dagen, den 31 dec, spår juli månad...

Den sjunde dagen

Då kommer hunger och mycken fisk med,

Förstå mig vidare med sådan besked,

Då bliver mig dyrt både korn och vin,

Att var får därav litet hem till sin

Om wädret blås hårdt den femte natten

 Sjunde natt

Då få vi varken skada eller fromma,

Förty det skall ett medelmåttigt år komma.

Stockholms Stifts stiftelse för behövande

Soopska Stiftelsen

Ändamål: Får användas för att ge bidrag till boendekostnader (såsom hyresbidrag utöver kommunala bostadsbidrag och bidrag till hjälpmedel för att underlätta och förbättra boende) till äldre behövande kvinnor inom Stockholm stiftet.

Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Ansökan: Görs genom den egna hemförsamlingen.

För blanketter och information/anvisningar kontaktas närmast ansvarig diakon i församlingen. För stiftelsen gäller att bidrag ej utgår för ändamål som i normalfallet täcks av socialbidrag. Bidrag utgår ej heller för utlandsresor (rekreationsresor, återvandringsresor och återföreningsresor till Sverige, för att täcka begravningskostnader eller för att betala av skulder och lån.

 
 
Soopska Stiftelsen
Stiftkansliet
Box 2016
103 11 Stockholm

Tel: 08-50894000

www.stockholmsstift.se

Stiftelsen Erik Ohlssons Minnesfond

Ändamål: Att främja vård och uppfostran av barn samt att genom stipendier eller liknande främja utbildning av ungdom, bosatta i Stockholm med omnejd

Ansökan: Egen skriftlig utformad och underskriven ansökan med lämpliga bilagor

 

Stiftelsen Erik Ohlssons Minnesfond
Svenska frimurare Orden
Blasieholmsgatan 6
111 48 Stockholm

tel: 08-4633704

info@frimurarorden.se

www.frimurarorden.se

Den 30 dec, den sjätte dagen & natten!

Hur man skall förstå denna Bonde-Praktika

Denna Bonde-Paktika är således att förstå  efter de  gamlas och wisas mening: De begynna först märka Juledag, och sedan de 12 efterföljande dagar till den sista dag Jul. Och lika  som wädret  begifwer sig hwar dag  och en af dessa dagar, så skall ock wädret warda i hwar månad, som den dagen tillhörer.

Och skall man weta, att Juledagen  bemärker  Thors-månad, Januari, den andra dagen i Jul Göje-månad, Februari, och så  bortåt  till den sista, som i efterföljande rim kan läras./ Ur Bondepraktikan

 

Om solen skiner den sjätte dagen, den 30 dec, spår juni månad...

Den sjätte dagen

Då skall frukten väl mogen bliva,

Och annat vad sig av jorden månd`giva.

Om wädret blås hårdt den sjätte natten

 Sjätte natt

Då skole vi både vin och korn nog få,

Och mycken oljo lika så.

 

Stiftelsen Ola Bergqvists Minne

butterflower

Ändamål:

1) Främja vård och uppfostran av barn

2) Lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning

3) Utöva hjälpverksamhet bland behövande

4) Främja vetenskaplig forskning

Vem kan söka:

Enskilda personer boende inom Fagersta och Norbergs kommuner.

Ansökan: När som helst under året

Skriftlig ansökan

 

Stiftelsen Ola Bergqvists Minne

Per-Gunnar Rudolfsson

Kvarngatan 5

73832 Noreberg

tel: 0223-22218

Självhushållning på Djupadal

Idag måste jag lämna tillbaka boken Självhushållning på Djupadal till biblioteket efter två omlån!

En bok jag verkligen rekommenderar varmt till alla!

Självhushållning på Djupadal (inbunden)

Mycket fin och varm bok att ge bort i present eller julklapp!

Finns på Bokus inbunden för 286 kr

Självhushållning på Djupadal

av Gustav Mandelmann, Marie Mandelmann  (inbunden, 2013)

Bokus.com direkt länk⇒

Kringis

De perfekta Kringisarna utan ansikten!

Blir bara mer och mer uppretad ju mer jag smakar på ordet ”Kringis”!

Ett av orden på Nyordlistan 2014! Betyder anställningsförmån där anställda får hjälp med det ”runt omkring”, som tar tid från jobbet och fritiden!

Kommer aldrig acceptera” herrskap och tjänstefolk” konstitutionen, aldrig!

Det är inte normalt och det ska INTE normaliseras IGEN!

Och vilka har råd med detta? Ska det gå runt med Rutavdrag? Och vilka kommer betala det med sin svett?