Hjälp ditt djur på Nyårsafton!

Vad kan man göra för att hjälpa sitt djur som är rädd för smällare?

Se på Djuren Rätts hemsida KLICKA HÄR!

 

Under nyårshelgen kommer många hundar och andra djur att fara enormt illa av fyrverkerier och smällare.

Den 31 dec, den sjunde dagen & natten!

Hur man skall förstå denna Bonde-Praktika

Denna Bonde-Paktika är således att förstå  efter de  gamlas och wisas mening: De begynna först märka Juledag, och sedan de 12 efterföljande dagar till den sista dag Jul. Och lika  som wädret  begifwer sig hwar dag  och en af dessa dagar, så skall ock wädret warda i hwar månad, som den dagen tillhörer.

Och skall man weta, att Juledagen  bemärker  Thors-månad, Januari, den andra dagen i Jul Göje-månad, Februari, och så  bortåt  till den sista, som i efterföljande rim kan läras./ Ur Bondepraktikan

 

Om solen skiner den sjunde dagen, den 31 dec, spår juli månad...

Den sjunde dagen

Då kommer hunger och mycken fisk med,

Förstå mig vidare med sådan besked,

Då bliver mig dyrt både korn och vin,

Att var får därav litet hem till sin

Om wädret blås hårdt den femte natten

 Sjunde natt

Då få vi varken skada eller fromma,

Förty det skall ett medelmåttigt år komma.