1 kg Four friends hundfoder för 10 kr

 

Vet inte om erbjudandet gäller hela landet men i alla fall i Göteborg!

Skrev tidigare fel! “gratis” det kostar 10 kr per påse, men man behöver inte använda någon klipsterkupong och man kan handla många gånger 😉

 

 

http://www.klipster.se/hem.aspx

Kamrathjälpsfonden Understöd till ingenjörer och teknologer

Logotyp

Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd och stipendier i följande prioritetsordning.

1. Understöd till civil- och högskoleingenjörer som på grund av

• sjukdom

• arbetslöshet

• höga boendekostnader eller

• stor försörjningsbörda är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp.

Inget krav på medlemskap i Sveriges Ingenjörer, men medlemmar har företräde!

2. Understöd till teknologer som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer och på grund av

• sjukdom

• arbetslöshet

• höga boendekostnader eller

• stor försörjningsbörda

är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp.

3. Studiestipendier till teknologer som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer.

Sökande som bedriver utlandsstudier under längre tid än ett år har företräde.

Klicka här för att komma till webbplatsen!

Dr. Torsten Anders Amund Amundsons fond för frigivna fångar

Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att utge bidrag som hjälp åt frigivna fångar.

Dr. Torsten Anders Amund Amundsons fond för frigivna fångar

 

Ansökan om bidrag:

Sänd ansökan till:

Dr. Torsten Anders Amund Amundsons fond för frigivna fångar
c/o Sveriges advokatsamfund
Att. Christina Mattsson
Box 27321
102 54 Stockholm

Ansökan måste vara komplett med namn, adress (som gäller vid utbetalningstidpunkten), telefonnummer och bankkontonummer.

Om den som söker saknar adress m.m. eller bankkontonummer, ange i stället anhörigs namn, adress, telefonnummer och bankkontonummer.

Ange även hur länge du varit frihetsberövad samt frigivningsdatum.

Utbetalning sker två gånger om året, till midsommar, sista ansökningsdatum den 31 maj, samt till jul, sista ansökningsdatum den 30 november. För att ansökan ska kunna prövas måste den göras antingen tidigast sex månader före villkorlig frigivning eller inom sex månader därefter.

Ingen speciell ansökningsblankett finns.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Torsten Anders Amund Amundsons fond för frigivna fångar