Understöds- och stipendiefonden

Logotyp
Understöd eller stipendium ska efter ansökan tilldelas medlem i Sveriges Ingenjörer som kan styrka ekonomiskt behov, eller för beredande av undervisning, utbildning, forskning eller annan verksamhet i syfte att verka för teknikens utveckling i människans och samhällets tjänst.
 

Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd och stipendier i följande prioritetsordning.

 

1. Understöd till examinerade ingenjörer som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer sedan minst sex månader och på grund av

• sjukdom

• arbetslöshet

• höga boendekostnader eller stor försörjningsbörda är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp

Sista ansökningsdag: 1 mars

2. Understöd till teknologer som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer sedan minst sex månader och på grund av

• sjukdom

• arbetslöshet

• höga boendekostnader eller stor försörjningsbörda är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp

Sista ansökningsdag: 1 mars

3. Stipendier för individuella utrikes studieresor.

 

4. Stöd till de utrikes gruppresor

Sista ansökningsdag: 1 mars

Klicka här för att komma till webbplats

 

Stenhagens fond Bidrag till studenter vid kemiska sektionen, KTH

Logotyp

Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd och stipendier i följande prioritetsordning

  1. Lämna bidrag åt studerande vid kemiska sektionen vid Kungliga Tekniska Högskolan som på grund av sjukdom eller svåra ekonomiska förhållanden är i behov av hjälp under studietiden. Företräde ges till studerande vid tredje eller fjärde årskursen.Inget krav på medlemskap i Sveriges Ingenjörer.Verksamhet inom studentkåren är en merit.
  2. Lämna bidrag åt studerande i de lägre årskurserna om behov föreligger. Undantagsvis kan även ingenjörer utexaminerade från kemisektionen erhålla understöd, om de är i behov av hjälp.Inget krav på medlemskap i Sveriges Ingenjörer.Verksamhet inom studentkåren är en merit.

Ansökan

Använd formuläret nedan. Studieintyg/registerutdrag ska bifogas.Formuläret med ifyllda data kan inte sparas lokalt. Skriv ut det ifyllda formuläret, om du vill behålla en kopia.Uppgifterna i ansökan behandlas konfidentiellt. Dina medlemsdata kan komma att användas för uppdatering av Sveriges Ingenjörers medlemsregister. Ansökan ska vara inne senast den 1 mars.

Klicka har för att komma till webbplats