Leonie Deshayes stiftelse för föräldralösa barn

   
  Leonie Deshayes stiftelse för föräldralösa barn

BIDRAG TILL BARN OCH UNGDOMAR SOM MIST EN ELLER BÅDA FÖRÄLDRARNA
Bidrag utgår till barn och ungdomar upp t o m 18 års ålder som mist en eller båda föräldrarna och som går i skola inom Helsinborgs kommun. Med skola avses som huvudregel förskoleklass till och med gymnasium. Bidrag kan utgå till ungdomar som fyllt 18 år men som fortfarande går på gymnasiet.

Ansökningsperiod:
1 augusti – 31 oktober

Ansökan kan endast göras elektroniskt.

Handelsbanken

Posted in Fonder & Stipendier.