Stiftelsen Söderköpings allmänna socialfond

Ändamål

Av årliga nettoavkastningen ska en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastning som inte utdelas ska reserveras för utdelning kommande år.

Den för utdelning disponibla avkastningen användes enligt beslut av Socialnämnden till stöd åt behövande inom hela Söderköpings kommun och kan exempelvis avse främjande av barn- och ungdomsvård och att bistå åldringar, sjuka och handikappade i sådana ändamål och behov som stat och kommun inte skall tillgodose med utdebiterade medel.

 

Posted in Fonder & Stipendier.