John och Mina Westerbergs Pensionsfond

John och Mina Westerbergs Pensionsfond
Klageröd 15
Tingvallsfonderna, Lennart Larson
457 50 BULLAREN
0525-50317

Pension ur fonden må endast tilldelas personer födda eller boende i Tanums och Lurs socknar. Behövande ålderstigna, sjuka eller lytta personer äga företräde vid utdelning ur fonden. För erhållande av pension fordras att minst 10 år hava idkat eller arbetat vid jordbruk inom Tanums eller Bullarens härad. Om det finns särskilda skäl kan även den som arbetat kortare tid än 10 år beviljas pension. Pension må utgöra ett belopp om högst 30 % av prisbasbeloppet per år. Pension skall utgå för livstid, om icke särskilda omständigheter föranleda till annat.

Posted in Fonder & Stipendier.