John och Mina Westerbergs Stipendiefond

John och Mina Westerbergs Stipendiefond
Klageröd 15
Tingvallsfonderna, Lennart Larson
457 50 BULLAREN
0525-50317

Stiftelsens ändamål är att utdela stipendier till personer födda eller boende i Tanums och Lurs socknar. Stipendierna är i första hand avsedda för elever som genomgår utbildningar motsvarande lantmanna- och lanthushållsskolor samt högre utbildning efter gymnasieskolan inom jordbruk. I andra hand kan stipendier utgå till elever som genomgår gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning eller högre utbildning efter gymnasieskolan i Västra Götalands län.

Posted in Fonder & Stipendier.