Stiftelsen till Emy och Margit Axbergs minne

Stiftelsen till Emy och Margit Axbergs minne
Gjutaregatan 6
Kjell Hendeberg
703 57 ÖREBRO
019-13 24 96

Att främja vård och uppfostran av handikappade barn genom att lämna bidrag till föräldrar, bosatta inom Örebro län, som själva tar hand om och vårdar sina handikappade barn i hemmet; bidragen skall i första hand utgöra bistånd till rekreation för barnen och/eller föräldrarna.

 

Posted in Fonder & Stipendier.