Stiftelsen Wilhelm och Carin Palmblads donation

Stiftelsen Wilhelm och Carin Palmblads donation
Esplanaden 22
Röda korset Västervikskretsen
593 39 VÄSTERVIK
0490-13623

Främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta inom Västerviks stad och dess närmaste omgivning.

Posted in Fonder & Stipendier.