Insamlingsstiftelsen Green Forum

Insamlingsstiftelsen Green Forum
Pustegränd 1-3
118 20 STOCKHOLM
08-54522455
Insamlingsstiftelsen Green Forums ändamål är att med insamlade medel verka för långsiktigt uthålliga demokratiska samhällen som lever och verkar inom naturens ramar.

I dessa samhällen utgör kunskap om och känsla för de ekologiska sammanhangen grund för beslut och människor lever i fredlig samexistens och jämlikt samarbete.

Insamlingsstiftelsen Green Forums internationella verksamhet skall vara att; genomföra projekt för demokratisk utveckling, genom att t ex stödja uppbyggnad av demokratiska strukturer i Central- och Östeuropa och utvecklingsländer,- särskilt verka för att stödja lokala demokratiska strukturer och kvinnors ställning i Central- och Östeuropa och utvecklingsländer,- genomföra projekt på de ekonomiska, kulturella och miljömässiga områdena i Central- och Östeuropa och utvecklingsländer,- genomföra seminarier i Sverige och internationellt om demokrati, fred, nedrustning, mänskliga rättigheter och andra internationella frågor av intresse för Insamlingsstiftelsen Green Forums verksamhet,- informera om stiftelsens verksamhet,- bedriva därmed förenlig verksamhet.

Home

http://greenforum.se/