Svårt att somna…

...kan bero på ljuset från mobilen eller surfplattan som många läser i sängen!

Skärmen strålar ut blått ljus på en frekvens som lurar kroppen att tro att det är dag.

Tips från experter! Dra ned ljusstyrkan till det lägsta på skärmen och använd solglasögon och du kommer bli trött när du lägger dig!

Om du har något synfel kan man beställa solglas hos optiker med din styrka.

Tips! På Överskottsbolaget finns enkla läsglasögon som solglasögon för några tior!!

Lensway.se

 

Wennerqvistska fonden / Stiftelsen Allmänna Barnhuset NY ADRESS!

Stiftelsen Allmänna barnhuset är förvaltare av Wennerqvistska fonden

Avkastningen av fonden skall gå till enskilda, funktionshindrade och hjälpbehövande barn och ungdomar under 21 år (ej grupper) som ej erhåller understöd av kommun eller är omhändertagna. Barn som är födda i Stockholm ska ha företräde.

Ansökan sänds in i form av en blankett med upplysningar om namn, födelsedata, funktionshinder och ändamål med ansökan. Kopia av läkarintyg eller liknande ska skickas med ansökan detta för att styrka funktionshindret, annars är inte ansökan giltig. Fullständiga kontaktuppgifter samt bankkonto anges på blanketten.

Ladda ner ansökningsblankett Wennerqvistska

Utdelning från fonden sker en gång per år efter beslut på styrelsemöte i november/december månad.

Pengarna skickas ut till mottagaren och mottagaren ska skicka in kvitto avseende det ändamål ansökan avsett.

Hantering av ansökningar

Ansökningar som inkommer efter styrelsemöte i december läggs till ansökningar följande år.

Ansökningar som inte uppfyller kriterierna, besvaras direkt med besked om att ansökan inte behandlas då den inte uppfyller kraven.

I de fall då ansökan uppfyller kraven meddelas sökanden att ansökan behandlas på styrelsemöte i november/december.

Godkänns ansökan av styrelsen skickas brev ut med information om att medel betalas. Antalet sökanden som beviljas medel varierar beroende på hur många ansökningar som inkommit och även hur mycket avkastning fonden har gett.

Medel kan rekvireras 1 år från poststämpeldatum på det beslutsbrev som skickas till sökanden.

Wennerqvistska fonden

08-679 60 78
Telefonväxel är öppen helgfria vardagar kl. 9:00-16:00 (fredagar kl. 9:00-15:00).
Lunchstängt kl. 12:00-13:00.

Besöks- och postadress

Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Döbelnsgatan 50
112 52 Stockholm

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! 119 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev