Makarna Voldrichs Stiftelse för Stråkutbildning i Göteborg

Makarna Voldrichs Stiftelse för Stråkutbildning i Göteborg
Symfonivägen 2
435 41 MÖLNLYCKE
031-880234

Stiftelsens ändamål skall vara att stärka kvaliteten på stråkutbildningen i Göteborg.

Detta kan ske genom kvalificerad utbildning för särskilt talangfulla ungdomar eller genom insatser för studerande vid institutionen Musikhögskolan vid Göteborgsuniversitet i form av medel för kurser, gästlärare eller motsvarande kvalitetshöjande insatser. Samtliga insatser skall avse studier med sikte på professionellt musikerskap. Utdelningen från stiftelsen skall uppgå till minst 80 % av föregående års avkastning eller det högre belopp, som styrelsen bestämmer.

Posted in Fonder & Stipendier.