Stipendier till Bildkonstnärer

Olle Svanlunds Stiftelse för Skandinavisk Konst
SEB Institutioner & Stiftelser
106 40 STOCKHOLM
08-7635000
Stiftelsens ändamål skall tillgodoses genom att högst tre stipendier per år utdelas till konstnärer, företrädesvis bildkonstnärer, som visar ambitionen att på ett seriöst sätt experimentera och förnya sig i sin konstnärliga utövning genom stöd åt utställningsverksamhet i Sydsverige och genom andra viktiga insatser till främjande av Skandinaviska konstintressen.