Torsten och Maria Magnussons stiftels

Torsten och Maria Magnussons stiftelse

Torsten och Maria Magnussons stiftelse har som ändamål dels att ekonomiskt stödja eftergymnasial utbildning för ungdomar och dels att ge diakonalt ekonomiskt bidrag
i församlingarna Berg, Asa och Aneboda.

Stipendiekriterier

Ansökningskriterier för stipendiet

Den sökande skall:

 • Vara under trettio år
 • Vara stadigvarande medlem i Svenska kyrkan
 • Vara folkbokförd eller före studiernas början varit folkbokförd inom Aneboda, Asa eller Bergs församlingar. Skicka med personbevis.
 • Bedriva eftergymnasiala studier på heltid.
 • Vid akademisk utbildning styrka att minst 22,5 poäng tagits under vårterminen (observera att omtentamina på kurser du läst tidigare ej kan inräknas).
 • Vid icke akademisk utbildning (tex. Yrkesutbildning, folkhögskola etc.) insända intyg om påbörjad utbildning.
 • Personligen närvara vid den årliga utdelningen av stipendiet på meddelad plats söndagen efter Tacksägelsedagen.
 • Tillsammans med ansökan skriva ett personligt brev om sig själv och sina framtidsplaner.

Stipendier kan erhållas högst en gång.

Stiftelsen har endast ett ansökningstillfälle/år .

Observera att om du läser utomlands, så skall detta vara vid ett av det aktuella landets godkända universitet – se vidare information på Högskoleverkets studieinformationssida

Du skall vidare visa att de poäng som du tagit motsvarar heltidsstudier vid svenskt universitet.

Studieintyg (avklarade poäng) för vårterminen innevarande år insändes till Stiftelsen senast den 15 augusti.

Ansökningskriterier (PDF)

Ansökan

Ansökan stipendie

Ansökan diakonalt ekonomiskt stöd

småland växjö fond stipendie

 

Berg, Asa och Aneboda stipendie

Kontakt

Telefon:

Anna Håkansson        070-262 92 99

Jens Tengius                073-212 70 56

Lars-Göran Hedstig     070-638 05 63

Stephanie Tiedt           070-428 95 19

Karl-Johan Krantz        070-245 39 72

E-post:
kontakt@tommstiftelse.se

 Kontakt Telefon: Anna Håkansson    070-262 92 99 Jens Tengius        073-212 70 56 Lars-Göran Hedstig   070-638 05 63 Stephanie Tiedt      070-428 95 19 Karl-Johan Krantz    070-245 39 72 E-post: kontakt@tommstiftelse.se Kontakt_600x450.BR.201212.V1

http://www.tommstiftelse.se/

 

Posted in Dagens Tips.