Stipendium till en musikstuderande boende eller född i Helsingborg

Fond för musiker från Helsingborg

Stiftelsen Agda och Gustaf Bjärngårds stipendiefond
Kommunstyrelsens förvaltning
Helsingborgs Kommun
251 89 HELSINGBORG
042-10 50 00

Stiftelsens ändamål är stipendium till en musikstuderande boende eller född i Helsingborg. Vederbörande, som ska ha en oklanderlig vandel, ska ådagalägga sådan kunnighet och fallenhet, som bedömes vara nödvändig för en yrkesmusiker eller musiklärare.

Posted in Fonder & Stipendier.