Fond för behövande gamla och sjuka och i andra hand skolungdom utan ekonomiskt stöd

Sökande skall vara folkbokförda i Ljusnarsbergs kommun

Ellyvor och Ove Anderssons stiftelse

Vem kan söka?

Sökande ska i första hand vara behövande gamla och sjuka och i andra hand skolungdom som utan ekonomiskt stöd inte har möjlighet att studera vidare.

Ansökningstid och utdelning

Ansökan skall göras under perioden mars-september varje kalenderår. Beslut fattas av Sociala vid sammanträde i november månad. Bildningsutskottet beslutar om utdelning ur stiftelsen av ekonomiska medel som inte delats ut av sociala utskottet, vid sammanträde i december månad.

http://www.ljusnarsberg.se/huvudsidor/kommunpolitik/stiftelser.4.2deb2da3149eae2441a138f.html

Posted in Fonder & Stipendier.