Stipendier för kvinnor som vill studera

Stipendier för kvinnor som vill studera: The Dove-Bowerman Trust (Neville-Rolfe Awards) ADRESS: Mrs J Kingsley Dove-Bowerman Trust Fawney Whitchurch-on-Thames Pangbourne Reading RG8 7DD UK Tel: +44 1189 842441

Stipendier för vuxna kvinnor som vill vidareutbilda sig i något som också kommer samhället till godo.

Posted in Fonder & Stipendier.