Stipendium till studerande vid universitetet i Uppsala eller Göteborg, född på Orust eller som har förälder bosatt där

Anderssons i Taflebord

 

 Anderssons i Taflebord

Stiftelse: Anderssons i Taflebord stipendiestiftelse

Kategori: Nation

Visas för: Göteborgs nation

För studerande/verksamma vid Uppsala universitet samt för vissa andra universitet/högskolor (se stipendiekraven)

Kungörelse

Stipendiet är ledigt för ansökan.
Stipendieansökan kan skickas in t.o.m. 2017-09-20 17:00.

Antal ordinarie stipendier: 1

Utlyst belopp: 75000 kr, Årsbelopp

Innehavstid: 2 år, smlgt h 5 år

Stipendiekrav

Till flitig och behövande studerande vid universitetet i Uppsala eller Göteborg, född på Orust eller som har förälder bosatt där, med företräde för sökande från Tegneby församling. Vid lika meriter skall förmånsrätt tillkomma studerande vid Uppsala universitet. Göteborgs nations inspektor uppför tre av de sökande på förslag, varefter rektor utser stipendiat. Får innehas i två år med eventuell prolongation i högst tre år.

Posted in Fonder & Stipendier.