Fond för behövande köpmän eller hantverkare, bosatta i Skara kommun

Stiftelsen Selma och Herman Windells Minnesfond

Stiftelsen Selma och Herman Windells Minnesfond
Box 163
Skaraborgs Läns Sparbank
532 22 SKARA

Avkastningen av fondens medel skall användas till årliga bidrag till behövande köpmän eller hantverkare, bosatta i Skara kommun, eller behövande änkor eller minderåriga barn efter sådana köpmän eller hantverkare.

Skulle något år behov ej föreligga för användning av avkastningen för ovannämnda ändamål, skall avkastningen användas för utbildning av köpmän eller hantverkare, bosatta i Skara kommun. I den mån avkastningen ej åtgår till bidrag enligt ovan eller förutnämnda utbildning skall avkastningen läggas till fondens kapital.

Posted in Fonder & Stipendier.