Fond för behövande familjer i Malmö med flera minderåriga barn

Carl och Hulda Herslows guldbröllopsstiftelse

Carl och Hulda Herslows guldbröllopsstiftelse
August Palms plats 1
Malmö stad, Stadskontoret, Juridiska avdelningen
205 80 Malmö
040-34 10 00
Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall användas till understöd åt behövande familjer i Malmö med flera minderåriga barn. Stiftelsens kapitaltillgångar kan användas för uppförande av bostadsfastighet med syfte att bereda bostäder åt sådana familjer. En tiondel av stiftelsens årliga avkastning skall läggas till kapitalet.

Förmögenhet:  21,818,842 kr

Reflexväst till hunden

Posted in Fonder & Stipendier.