Gävle Lucia 2017 – Vilket bra initiativ!

Boka ett besök av Lucia

Boka ett besök av Gävle Lucia 2017

Lions Club har i flera år ordnat Gävle Lucia till många kommuninnevånares stora glädje. Man kan verkligen tala om att Gävle Lucia är ett ljus i mörkret, men på flera sätt! De pengar som Lions får in från sponsorer och uppträdanden där Lucia besöker arbetsplatser använder Lions i olika välgörenhetsprojekt, såväl lokalt som nationellt och internationellt. Även om det är några månader till snö och vinterstämning är det hög tid att boka ett besök av Gävle Lucia 2017.

När Gävle Lucia besöker företag och organisationer får man cirka 20 minuter skönsång av 12 lucior som sångtränats av Stellan Alneberg, som är en erkänt duktig sånglärare. Luciorna väljs ut enbart på sångliga meriter för att det ska bli så välljudande som möjligt. Lions ordnar transporter av både lucior och utrustning.
Det är Lennart Löf, mångårig medlem i Lions Club Gävle, som har hand om bokningarna. Framträdandena kostar 3-5.000 kr beroende på tid på dagen, längd på framträdandet etc.
– Vi har många som har haft besök av Gävle Lucia i en lång följd av år eftersom man gillar stämningen med luciatåget och den vackra sången, säger Lennart Löf.
De första framträdandena görs i slutet av november och pågår till mitten av december. Först till kvarn får förtur!
Så det är bara att ta upp telefonen och slå en signal till Lennart så får nu besök av Gävle Lucia.

Gävle Lucia 2017

Bengtåke Johansson

Gävle Lucia är ett musikaliskt välgörenhetsprojekt som drivs av Lions Club Gävle.
Lions Gävle rekryterar flickor i åldrarna 16-23 till en musikalisk resa som sträcker sig från september till december. Luciakandidaterna får äran att representera ett av Lion Club Gävles tolv olika projekt.
Under resan får kandidaterna intensivträning i kör- och stämsång tillsammans med de andra övriga luciakandidaterna. Tillsammans kommer de lussa på ett femtiotal olika ställen, främst Gävle Teater och Heliga Trefaldighets kyrka.
Gävle Lucia erbjuder en resa fylld av sång, glädje och kanske nya vänner för livet! En resa som dessutom gör nytta för någon annan - de pengar som genereras under resan går nämligen oavkortat till Lions hjälpverksamhet. Hjälp oss att hjälpa!
Musikaliska frågor: Stellan Alneberg 070-814 44 56
Praktiska frågor samt frågor om Lions Club Gävle: Bengtåke Johansson 070-827 25 46
Bokning av Luciatåg till personalfesten, företaget eller organisationen: Lennart Löf, 070-216 61 16, lennartlof4@gmail.com.
Är du intresserad av att sponsra Gävle Lucia 2016? Kontakta Torbjörn Edlund, 070-525 84 50, edlund@gestrike.net
http://facebook.com/gavlelucia15

Posted in Dagens Tips.