Fond för juridikstuderande vid juridiska fakulteten vid Stockholms Universitet

Sven Edvard Holmqvists Stiftelse

Sven Edvard Holmqvists Stiftelse
Stockholmsvägen 18, 6 tr
Göran Udd AB
181 33 LIDINGÖ
08-7319390

Stiftelsen har som huvudsakligt ändamål att på ett kvalificerat allmännyttigt sätt ekonomiskt stödja juridikstuderande vid juridiska fakulteten vid Stockholms Universitet.

Posted in Fonder & Stipendier.