Fondansökan via kyrkan för boende i och runt Stockholm

Fonder hos Stockholmdomkyrkoförsamling

Ekonomiskt stöd

Hos församlingen finns möjlighet att ansöka om viss ekonomisk hjälp.


Stiftelser och fonder

Stockholms domkyrkoförsamling förvaltar många stiftelser. Merparten är ”anknutet förvaltade stiftelser” där församlingens kyrkoråd utgör styrelsen. Församlingen förvaltar även ”egenförvaltade stiftelser” där stiftelsens styrelse utser sina egna ledamöter enligt testamentet eller legatet. Stiftelsernas tillgångar utgörs av värdepapper, vilka förvaltas externt i enlighet med Stockholms domkyrkoförsamlings placeringsreglemente.

Församlingens stiftelser grundar sig främst på testamenten eller legat från privatpersoner till kyrkoråden i dåvarande församlingarna S:ta Klara, S:t Jacobs och Storkyrkoförsamlingen. Det äldsta legatet är daterat 7 juli 1726 och det yngsta till 1960-talet.

ATT SÖKA BIDRAG UR FONDER

I huvudsak förmedlar församlingen tre grupper av bidrag:
1. Hjälpverksamhet bland behövande.
 Med behövande anser Skattemyndigheten ekonomiska bidrag "upp till drägliga        ekonomiska förhållanden".
2. Vård och uppfostran av barn
3. Undervisning eller utbildning

VEM KAN ANSÖKA OM BIDRAG?
Du kan söka om du bor i Stockholm och dess förorter, företrädesvis i Gamla stan eller området kring Jacobs och S:ta Claras kyrkor, eller om du dagligen befinner dig inom S:ta Clara kyrkas område och den verksamhet som bedrivs där.

Ett krav är dock att du skall ha regelbunden kontakt med diakonerna i Storkyrkan eller S:ta Clara.

Information

Präst Ulf Lindgren och diakon Mikael Halldin har besökstid varje fredag i Storkyrkan, Lilla sakristian, kl 9.00-12.00

Ansökan

Ladda ned Fondansökan här eller hämta den på Stockholms domkyrkoförsamlings kansli, Stortorget 1, måndag- fredag kl. 9.00-12.00 eller i någon av församlingens tre kyrkor: Storkyrkan, S:ta Clara kyrka och S:t Jacobs kyrka.

Ansökningstider 2017

Sista ansökningsdatum för 2017 är 15 maj, 15 augusti och 15 oktober. 

Ansökan skickas till
Stockholms domkyrkoförsamling
Att: Mikael Halldin 
Box 2122
103 13 Stockholm

eller lämnas på Stockholms domkyrkoförsamlings kansli, Stortorget 1, måndag- fredag kl. 9.00-12.00.

Välkommen med din ansökan!

https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsdomkyrkoforsamling/ekonomisk-stod

Posted in Fonder & Stipendier.