Hyresbidrag till kvinnor 50+ i Göteborg med dålig hälsa och ekonomi

Anna Ahrenbergs stiftelse

Anna Ahrenbergs stiftelse
Box 1138
Claes Westerberg
436 23 ASKIM
031-280923

Org. Nr: 857200-0258

Stiftelsens ändamål är att genom utgivande av hyresbidrag lämna understöd åt kvinnor över 50 år, vilka är i behov därav, för att erhålla en med hänsyn till ålder och hälsotillstånd lämplig boendestandard. Vid utdelning av hyresbidrag skall företräde ges till släktingar till Anna Ahrenberg och till släktingar till hennes man Henrik Ahrenberg under förutsättning att de i övrigt uppfyller villkoren för att komma i åtnjutande av bidrag. Vidare äger de företräde som varit bosatta i mer än 20 år i det område som motsvarar det som var Göteborgs stad år 1932.

Posted in Fonder & Stipendier.