Studie för att jämföra individer med olika träningshistorik, tränad jämförd med icke tränad!

Ekonomisk kompensation på 2500kr efter studien

Tränade och icke tränade försökspersoner sökes (35-50år) - Nästan Full

Hur påverkas musklerna av långvarig träning? Syftet med studien är att jämföra individer med olika träningshistorik, tränad jämförd med icke tränad, för att få en förståelse hur skelettmuskel- och fettvävnad förändras till följd av många års träning.

Inklusionskriterier
-Ålder: 35-50
-Passa in i en av följande grupper:
-Individ med över 15 års regelbunden uthållighetsträning (på elit/sub-elit)
-Individ med över 15 års styrketräning (på elit/sub-elit)
-Individ med begränsad/ingen tidigare träningserfarenhet
-Ej vara överviktig
-Ej röka/snus
-Ej använda eller ha använt prestationshöjande preparat
-Vara frisk (ej ha pågående infektion eller kronisk sjukdom)

Deltagande
Om inklusionkriterierna stämmer in på dig, kontakta oss gärna enligt kontaktuppgifter nedan.
Om du vill delta i studien kommer du att besöka labbet vid två tillfällen. Under det första besöket fyller du i en hälsoenkät och genomför två fysiologiska tester, ett för kondition (VO2 max cykeltest) och ett för styrka (knäextensionsstyrketest). Detta besök tar totalt ca två timmar.
Om du enligt resultat på ovanstående tester och kriterier blir inkluderad i studien placeras du in i korrekt grupp och blir kallad till besök 2, vilket sker ca två veckor efter besök 1.
Under besök 2 genomförs först en helkropps-MR, därefter tas fyra skelettmuskelbiopsier från varje ben samt en fettbiopsi från underhudsfettet på magen.
Deltagare i studien får en ekonomisk ersättning om 2500kr efter det avslutande besöket. Du kommer också att få resultaten på dina fysiologiska tester samt information om din muskel t.ex. fibertypsammansättning.

Intresserad av att delta i studien?
Vid intresse av att delta, kontakta:

Mark Chapman, PhD
Institutionen för Fysiologi & Farmakologi
Karolinska Institutet.
E-mail: Mark.Chapman@ki.se
Telefon: 08-524 868 74

http://ki.se/fyfa/molekylar-arbetsfysiologi

Posted in Dagens Tips.