Forskning om kroppseget testosteron hos kvinnor kan höja fysisk prestationsförmågan

Vill du delta? 4000 kr i ekonomisk ersättning

Testosteronkoncentration, fysisk prestation och beteende

Effekter av måttligt ökad testosteronkoncentration på fysisk prestation och beteende hos friska kvinnor - en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad studie.

Det saknas idag kunskap om, och i vilken grad, ökade halter av kroppseget testosteron hos kvinnor kan höja fysisk prestationsförmåga. Detta är av betydelse inom elitidrott då det finns medfödda tillstånd hos kvinnor som kan orsaka en kraftigt ökad produktion av testosteron.

Vid Kvinnoklniken, Karolinska Universitetssjukhuset samt Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) genomförs en vetenskaplig studie för att undersöka effekten av tio veckors behandling med testosterontillskott på fysisk prestation, kroppssammansättning och beteende hos unga, friska, fysiskt aktiva kvinnor. Studien är dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad, vilket innebär att deltagarna slumpmässigt kommer att få behandling med aktivt läkemedel (testosteron) eller inaktivt läkemedel (placebo). Före och i slutet av behandlingsperioden görs fysiska prestationsmätningar på GIH, undersökning av kroppssammansättning samt besvaras enkäter om livskvalitet och beteende.

Alla kvinnor genomgår allmän hälsokontroll samt gynekologisk undersökning.

Ekonomisk ersättning utgår.

Följande kriterier måste vara uppfyllda:

• Ålder 18 – 35 år
• Normalviktig
• Frisk
• Fysiskt aktiv
• Ej rökare
• Ej p-piller eller annan hormonmedicinering de senaste två månaderna

 
Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Liselott Blomberg
Posted in Tjäna pengar.