Fond för fattiga och orkeslösa hantverkare

Wingeska stiftelsen

Wingeska stiftelsen

Vem kan ansöka: Hantverkare och deras hustrur (familj). Medel kan även ges till barn. Den sökande ska kunna styrka sitt hantverksyrke med intyg.

Urkund:

Fattiga och orkeslösa av hantverkare eller sådana, som endast har försörjningsrätt, och deras hustrur, vilka varit och är nyktra samt ådagalagt ett gott och alltid redligt uppförande och i andra hand värnlösa barn.

Antal utbetalningar per år: 1
Ansökningsperiod: 1 januari-15 april 2017
Kontakt för frågor: Maria Hultman, Nyköpings kommun tfn 0155-45 78 04
Ansökningsblankett

Ring Wingeska stiftelsen om du söker från annan kommun än Nyköping!
Stiftelseförvaltningen, ST M6
S-E-Banken
106 40 STOCKHOLM
0155-24 80 00

Posted in Fonder & Stipendier.