Fond för behövande i Nyköpings kommun

Sederholmska donationsstiftelsen

Sederholmska donationsstiftelsen

Vem kan ansöka: I första hand kommer donationsstiftelsen medel användas till underhåll av Sederholmska gravkoret. Barn, ungdomar och vuxna som studerar kan också ansöka. Även äldre personer som inte studerar kan ha möjlighet att få pengar ur fonden liksom personer som är arbetslösa och helt eller delvis saknar förmåga att arbeta.

Urkund:

Stiftelsen ska användas till gravunderhåll av Sederholmska gravkoret. Yngre lovande män och kvinnor för deras utbildning eller dugande personer i deras verksamhet samt i mån av behov gamla eller mindre arbetsdugliga.

Antal utbetalningar per år: 1
Ansökningsperiod: 1 januari-15 april
Kontakt för frågor: Maria Hultman, Nyköpings kommun tfn 0155-45 78 04
Ansökningsblankett

https://nykoping.se/Kommun--politik/Stiftelser-och-fonder/#

Posted in Fonder & Stipendier.